Tài liệu lập trình IOS

Tài liệu - Ebook • 05/10/2018

Chia sẻ tài liệu lập trình IOS. Tài liệu gồm 19 phần và 1 Tài liệu hướng dẫn xây dựng ứng dụng iPhone. Đây là bộ tài liệu rất hay cho những ai muốn tìm hiểu về IOS và lập trình ứng dụng iPhone

Chia sẻ 8 Ebook về PHP Dynamic Web Design

Tài liệu - Ebook • 02/08/2018

Chia sẽ 8 bộ tài liệu hay về PHP. Tài liệu giúp bạn khám phá nhiều cách khiến các ứng dụng PHP sạch hơn, hiệu quả hơn và được tối ưu hóa. Cuốn sách độc đáo này giúp bạn hiểu hơn về PHP: các type, các string, các regular expression và nhiều thứ hơn nữa trong PHP 7 như các thư viện PHP chuẩn, thư viện của người dùng, các phần mở rộng và các trình biên dịch chéo.