[CSS] Hướng dẫn Flexbox layout cho người mới tìm hiểu

Front end • 26/07/2018

Flexbox là một kiểu dàn trang (layout mode) mà nó sẽ tự cân đối kích thước của các phần tử bên trong để hiển thị trên mọi thiết bị. Các phần tử bên trong có thể tùy chỉnh theo chiều ngang hoặc dọc, kích thước các phần tử con tự đông căn chỉnh để không tràn khung.

Lộ trình để trở thành lập trình viên Front end 2018

Front end • 19/07/2018

Phần front-end của một trang web được hiểu là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt, là một sự kết hợp của HTML, CSS, và JavaScript được điều khiển bởi trình duyệt máy tính của bạn.