Hướng dẫn tạo hiệu ứng mưa rơi với CSS3 - CSS Rain Effect

Front end • 24/07/2018 • 387 Lượt xem

Hướng dẫn tạo hiệu ứng mưa rơi với CSS3, download CSS Rain Effect

Hướng dẫn tạo hiệu ứng mưa bằng CSS với nhiều tùy chọn cấu hình. Bạn có thể chọn thả 1 giọt mưa hoặc nhiều giọt. Bạn cũng có thể thêm và loại bỏ các hiệu ứng nước bắn khi giọt mưa rơi xuống mặt đất. Đoạn mã này được thiết kế bởi Aaron Rickle.

Còn đây là source code các bạn download về tham khảo :

Download