[CSS] Tạo xích đu ngựa với CSS

Front end • 27/07/2018 • 201 Lượt xem

Tạo hiệu ứng xích đu ngựa với CSS - Pure CSS Flat Design Carousel Ride

Nếu bạn đang thực hiện thiết kế 1 trang web về công viên giải trí hay một web site về trẻ em thì đây là hiệu ứng tuyệt vời mà bạn nên tham khảo. Thiết kế bởi Vladimir Gashenko

- Các bạn có thể download source để tham khảo

Download Source