Chia sẻ Ebook tự học Adobe Illustrator CS6 Full

Tài liệu - Ebook • 18/08/2018 • 73 Lượt xem

Bộ tài liệu này được biên soạn khá công phu, rất hay và phù hợp cho việc tự học Adobe Illustrator CS6.

Ebook tự học Adobe Illustrator CS 6 Full

Bộ tài liệu này được biên soạn khá công phu, rất hay và phù hợp cho việc tự học Adobe Illustrator CS6. Tài liệu bao gồm:

Phần 1 - Các kiến thức cơ bản

Bài 1 – Giao diện làm việc

Bài 2 – Làm việc với File

Bài 3 - Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng

Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn

Bài 5 - Layer Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator

Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh

Bài 1 - Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush

Bài 2 – Công cụ Pen

Bài 3 – Công cụ Type

Bài 4 - Công cụ biến đổi

Bài 5 - Pattern và Gradient

Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D và Flash

Bài 7 - Tạo các kiểu hòa trộn

Bài 8 - Clipping Mask và đường Path phức hợp

Link download Size: 4,56 MB

Download tại đây