Chia sẻ Ebook tự học Adobe Illustrator CS6 Full

Tài liệu - Ebook • 18/08/2018 • 207 Lượt xem

Bộ tài liệu này được biên soạn khá công phu, rất hay và phù hợp cho việc tự học Adobe Illustrator CS6.

Ebook tự học Adobe Illustrator CS 6 Full

Bộ tài liệu này được biên soạn khá công phu, rất hay và phù hợp cho việc tự học Adobe Illustrator CS6. Tài liệu bao gồm:

Phần 1 - Các kiến thức cơ bản

Bài 1 – Giao diện làm việc

Bài 2 – Làm việc với File

Bài 3 - Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng

Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn

Bài 5 - Layer Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator

Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh

Bài 1 - Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush

Bài 2 – Công cụ Pen

Bài 3 – Công cụ Type

Bài 4 - Công cụ biến đổi

Bài 5 - Pattern và Gradient

Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D và Flash

Bài 7 - Tạo các kiểu hòa trộn

Bài 8 - Clipping Mask và đường Path phức hợp

Link download Size: 4,56 MB

Download tại đây