Cài đặt Git và những thiết lập ban đầu

Blog • 11/10/2018 • 153 Lượt xem

Để có thể sử dụng được Git, bạn phải cài ứng dụng Git vào máy tính để có thể sử dụng các dòng lệnh của Git vì toàn bộ quy trình làm việc với Git đều diễn ra các dòng lệnh

Cài Git vào Linux

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Ubuntu/Debian thì có thể sử dụng lệnh sau để cài Git.

$ sudo apt-get install git

Hoặc lệnh sau để cài trên CentOS/Fedora/RHEL.

$ yum install git

Cài Git vào Mac OS

Đối với Mac, bạn có thể sử dụng file installer tải tại địa chỉ http://git-scm.com/download/mac để cài đặt.

Cài Git vào Windows

Nếu bạn dùng Windows thì có thể tải file .exe cài đặt Git tại địa chỉ http://git-scm.com/download/win. Khi cài bạn có thể để nguyên tùy chọn mặc định mà không cần tùy chỉnh gì thêm nếu bạn chưa hiểu về nó.

Cài đặt Git trên Windows rất đơn giản, về cơ bản bạn có thể chấp nhận các mặc định và nhấn Next, Next ... cho tới khi hoàn thành.

Cài đặt Git trên Window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Cài đặt Git trên window

Sau khi cài đặt xong, nhấn phải chuột vào một thư mục bất kỳ, một Context-Menu sẽ hiển thị, bạn có thể nhìn thấy các Menu-Itemcủa Git, điều này chứng tỏ rằng bạn đã cài đặt Git thành công.

Cài Git trên window